Kan vi hjælpe?

Uanset om du er medarbejder, leder, ledig, mand eller kvinde, er du en del af det danske arbejdsmarked.

Baadegaard har specialiseret sig i at flytte mennesker på arbejdsmarkedet – fra et job til et andet op eller hen i hierarkiet i nyt job efter en afskedigelse, efter stress eller sygdom – og at gøre dig som individ bevidst om hvad, dine mål drømme og ønsker går ud på, så du kan sætte det sammen med alt det, du kan og på den måde lægge en plan.

Sammen med vores dygtige og professionelle samarbejdspartnere flytter vi afdelinger og organisationer, som ønsker at skabe større trivsel og bevidsthed – både for virksomheden som helhed og for hver enkelt ansat .

Vores unikke spidskompetence er viden om kommunikationen mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og at udvikle redskaber og platforme, som bevidstgør både ledere  medarbejdere – og leder og leder i mellem (f.eks. ledelsesgrupper).