Kvinder og karriere – work life balance!

Kvinder og karriere – et emne, som du kan lære endnu mere om her, på nye måder og med udgangspunkt i dig selv

Kvinder og karriere – work life balance! Det er ord, der ofte forbindes med hinanden. Måske er du træt af at høre om emnet? Måske mener du, at det er fortærsket og brugt og udjokket som en gammel sutsko at tale om kvinders karriere og deres balance i livet? Eller måske mangler vi blot at se på emnet fra en ny vinkel – med nogle nye ord og briller på. Det sidste tror vi på her i Baadegaard.

Hvad siger du til følgende kommentarspor fra en artikel om forskellen på mænds og kvinders værdier:

Exactly the way men and women look at marriage differently shifted over to business. Women think marriage is about partnership and people and openness while men think marriage is about building a family and getting things done and balancing roles and responsibilities

Er der noget om det? Måske – måske ikke.
Sikkert er det, at der er forskel på den måde, mænd og kvinder griber deres ambitioner, arbejdsliv og karriere an på – og at det kommer til udtryk i den måde, vi hver i sær kommunikerer f.eks. ønsker, mål, feedback og kompetencer ud til omverdenen på. Det oplever vi hver eneste dag i arbejdet med kvinder her i Baadegaard – og vi finder indsigterne spændende, lærerige og tankevækkende.

I Baadegaard sætter vi spot på kvinder og deres kompetencer – personlige, faglige, sociale.  Vi baserer vores input på historie, kultur, hjerne og biologi, så vi på samme tid skaber et solidt fundament for udvikling og bevidsthed.

Læs mere om det, vi byder ind med for at styrke kvinders karriere – både som medarbejdere, kolleger og ledere – og som ja, kvinder. Med partner eller ægtefælle elle ej. Med børn eller ej. Eller tag en af vores tests,  få et godt grin – eller en uventet refleksion…

Resume
Titel på artikel
Kvinder og karriere – work life balance
Beskrivelse
Kvinder og karriere: Kvinder på arbejdsmarkedet håndterer tit deres karriere anderledes end mænd. Lær mere om hvordan - og om styrker og udfordringer derved
Forfatter