Eller sagt på en anden måde: Hvis du kigger efter ‘det samme’ hos nogen, der er ‘anderledes’, finder du det aldrig. Det er den manglende brik.

Paradokset i dansk erhvervsliv er, at undersøgelse på undersøgelse dokumenterer, at flere kvinder på alle niveauer i dansk erhvervsliv skaber bundlinje – ikke bare nogle få håndører men bundlinje, så det batter – og alligevel bruges kvinderne ikke (nok).

Det er kort sagt ikke (kun) et retfærdighedsspørgsmål men et spørgsmål om mistet indtjening, hvis I som virksomhed glemmer at fokusere på den kvindelige talentmasse og kvinderne på jobmarkedet. Veletablerede organisationer – f.eks. både Boston Consulting Group, ISS og IMF – har hen over de sidste måneder, på tværs af landegrænser, dokumenteret to ting:

1) virksomheder tjener flere penge, når de (også) satser målrettet på kvinderne
2) der er en kommunikationskløft mellem kvinder og virksomheder – de mistolker hinanden og læser hinanden ‘forkert’. Virksomhederne oplever, at kvinderne ikke ‘vil’ karriere (i hvert fald efter et vist niveau), mens kvinderne oplever, at de ikke bliver set og brugt, selvom de står ‘lige der’. Det er noget af et paradoks! Og et kæmpetab af potentiale.

En amerikansk undersøgelse fra 2015 påviser, at efter to år er kvinder i virksomheder allerede blevet demotiveret ift. deres karriere. Det samme sker statistisk set her i Danmark.

Hvad er det, der sker? Hvorfor mister kvinderne motivationen efter så kort tid? De kommer ud på arbejdsmarkedet med armene over hovedet og fulde af gå-på-mod – og så mister de gejsten. Et af svarene er: Det er kommunikationen – herunder de uskrevne, ubevidste regler og forventninger i organisationer – som påvirker processen fra dag 1 på jobbet.

Her følger et par konkrete eksempler på, hvordan I som virksomhed kan ‘modarbejde’ det iboende, danske paradoks ift. f.eks. rekruttering, talentidentifikation m.m.:

  • Gennemgå jeres stillingsopslag – uanset niveau – med en tættekam. Dvæl ved de ord, som I specifikt bruger ift. kandidatens kompetencer og skift nogen af dem ud: Skriv f.eks.: ‘du kan samle mennesker’ i stedet for ‘du går i front’. Skriv :’du er relationsskabende’ i stedet for ‘synlig’. Skriv: ‘ønsker at komme ind i hjertet på…’ i stedet for ‘ønsker at komme helt ind i maskinrummet’. Skriv ‘skaber fremdrift’ i stedet for ‘skaber klare resultater’. Skriv: ‘engageret’ i stedet for ‘resultatskabende’… osv. osv. Kort sagt: Skift nogle ord ud – fra det maskuline og eksekverende til de mere feminine og relationsskabende. Og gør det trygt: Det, du skaber, er en øget motivation hos kvinder for at søge – og du får IKKE nogle profiler, som er ‘dårligere’ ledere. Det er blot en anden slags ledere – og mindst lige så dygtige.
  • Lad alle ledere i huset gennemføre en workshop i ‘kommunikation mellem mænd og kvinder på jobbet’. Bliv i fællesskab opmærksom på jeres faldgruber og de situationer, hvor I som organisation ‘taber’ kvinderne. Ikke fordi, I gør det bevidst – men fordi I ganske enkelt ved for lidt. Få identificeret de situationer, hvor I går skævt af hinanden i organisationen – vær åbne og lyttende. Derfra kan I skabe en fælles, ny ramme ifm. rekruttering i organisationen.
  • Som et indledende skridt kan I købe bogen Når mænd og kvinder kommunikerer – forstå forskellen og skab bedre resultater til hele lederstaben, så I skaber en fælles forståelse for den – uerkendte – virkelighed, der er jeres.
  • Sæt disse tre K’er sammen: Kvinder, Krav og Karriere – og I vil have en cocktail, som ikke altid passer til det drinkglas, I som virksomhed hidtil har skålet i.

Den vigtigste brik for dansk erhvervsliv er at erkende Danmarks paradoks: Vi siger, vi vil ha’ kvinder, men vi vælger dem ikke, for vi kan ikke se dem. selvom de står der. Dernæst at erkende, at hvis I som virksomhed ønsker at tjene flere penge – og ønsker succes på lang sigt – så er det NU, I skal sadle om og bruge ressourcer på at få identificeret jeres oversete brikker i puslespillet og få gjort noget ved dem.

Kom i gang – NU! Det vil komme alle til gode, både mænd og kvinder, trivsel og bundlinje.

Kategorier: diversitet, Kommunikation, Ledelse, Mænd og kvinder på job, rekruttering og Værdier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *