Hos Baadegaard ønsker vi, at kvinder forbliver kvinder, og at de - trods karriere og (top)lederjob - ikke udvikler sig til mini-mænd i processen.

Samtidig ønsker vi at booste dig som kvinde og gøre dig bevidst om hvilke parametre, du kan skrue op og ned for, for at give dig selv de bedste muligheder rent arbejdsmæssigt. Vel at mærke på de vilkår, DU stiller op for dig selv. Testen her vil gøre dig opmærksom på nogle typiske faldgruber for kvinder i karriere. Faldgruber, som du kan gribe fat i og gøre noget ved - eller ej. Afhængig af hvor meget, du kan genkende dem hos dig selv - og hvor meget, du ønsker at gå på akkord på dig selv for at få arbejdsmæssig succes. God fornøjelse...

1. Tag stilling til følgende udsagn og vurder, hvordan du mener, det skal opfattes, hvis du får det at vide i arbejdssammenhæng:

Hvor er du bare god! Hvad skulle vi gøre uden dig - du er ganske enkelt ved at være helt uundværlig!

Question 1 of 7

2. Evnen til at kommunikere er en uvurderlig kompetence, som kan bringe alle mennesker langt - også i deres arbejdsliv. Tag stilling til nedenstående udsagn og vurder hvilken form, der vil bringe dig længst i karriereregi.

Question 2 of 7

3. En kvindes stemme kan påvirke omgivelserne i overraskende høj grad - uden at hverken omgivelser eller hun selv er bevidste om det. Læs nedenstående udsagn og vurder, hvad der bringer kvinder længst ift. karriere og stemmeføring

Question 3 of 7

4. Vær opmærksom på i forskellen at kommunikere i ER eller KAN. Mange kvinder er mest trygge ved at kommunikere i ER-form. Læs nedenstående udsagn igennem og vurder hvilket, der virker stærkest og mest overbevisende i en rekrutteringssammenhæng. Vurder derefter: Hvilket af udsagnene ligger tættest på din egen måde at kommunikere på - og er det en styrke eller en svaghed for dig i karriere øjemed?

Question 4 of 7

5. Vær opmærksom på din reaktion, når du modtager ordet NEJ - fra en chef, en projektleder eller på anden vis på din arbejdsplads. Ordet NEJ opfattes generelt forskelligt at mænd og kvinder - og responsen er derfor også tilsvarende forskellig, når mænd og kvinder får det svar. Læs nedenfor om nogle forskellige måder at håndtere ordet NEJ på - og sæt kryds ved det, som du mener kan bringe dig længst i din karriere.

Question 5 of 7

6. Der er stor forskel på, hvordan mænd og kvinder 'markerer' sig på arbejdet. Alle måder har et formål og også fordele - nogen af måderne er god mere effektive til at blive set og hørt mere og lettere end andre. Nedenfor skal du vurdere 2 strategier for at blive 'set' og bemærket. Vurder derefter: Hvilken af strategierne ligger du selv tættest op ad?

Question 6 of 7

7. Kvinder og mænd har meget forskellig måde at lytte på. Læs nedenstående udsagn igennem og vurder hvad der er mest typisk for din egen måde at lytte på. Det svar, som du sætter kryds ved, vil samtidig i testen være markeret som det 'rigtige' eller 'forkerte' ift. hvad, der virker bedst, når du kommunikerer med en mand. Der er jo i bund og grund ikke en mere 'rigtig' måde at lytte på - men ift. det køn, du taler med, kan en måde virke bedre end end en anden, og det er vigtigt at være opmærksom på. Og da du - i nogle situationer - ikke vil kunne undgå at skulle lytte, mens du kommunikerer med en mand, er det et vigtigt opmærksomhedspunkt.

Question 7 of 7